Globala målen

Hem » Om alverdae » Globala målen

FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDG) är totalt 17 mål som många länder har enats om att uppnå till år 2030. Alla kan bidra till dessa, inklusive du och jag.

Vårt bidrag till de globala målen

I mitt arbete fokuserar jag främst på att göra webbplatser och PDF-dokument tillgängliga och hållbara. Om du gör affärer med mig kommer vi tillsammans att bidra till följande mål.

7 Hållbar energi för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla

Hållbara webbplatser använder mindre energi, eftersom mindre datatrafik krävs. Den energi som används genereras på ett hållbart sätt. Vi uppnår detta genom att välja en grön hostingleverantör.

10 Minskad ojämlikhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

”Alla ska med” när webbplatser och dokument är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Dessutom kan energieffektiva webbplatser även användas i områden med dålig internetuppkoppling.

12 Hållbar konsumption och produktion

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

När information som hållbarhetsrapporter är tillgänglig för alla kan konsumenter och investerare göra mer hållbara val.

17 Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Jag kan inte förbättra världen på egen hand, och därför tycker jag om att arbeta med både kunder och andra företag. Det skapar en snöbollseffekt av kunskap och handling kring tillgänglighet och hållbarhet.