Tjänster

Hem » Tjänster

Mitt mål är att ge dig bästa möjliga service när det gäller digital tillgänglighet och digital hållbarhet. Därför har jag flera tjänster som tillsammans bildar ett helhetspaket.

Mina tjänster för dig fokuserar på olika steg i din väg mot varaktig digital tillgänglighet och digital hållbarhet:

Steg 1: Få insikt

I det här steget tar du reda på hur tillgänglig och/eller hållbar din webbplats, din webb-app eller ditt dokument är.

Resultat: Med hjälp av en tydlig rapport får du insikt i vad du behöver göra för att förbättra den digitala tillgängligheten och hållbarheten.

Steg 2: Åtgärda

I det här steget implementerar vi förbättringspunkterna. Här kan jag stötta dig som konsult eller genomförare, både på frilansbasis och interimsbasis.

Resultat: Tillsammans löser vi tillgänglighets- och hållbarhetsbristerna på din webbplats, i din webb-app eller i ditt dokument.

Steg 3: Validera

Efter att ha vidtagit åtgärder är det nödvändigt att validera om åtgärderna faktiskt har hjälpt.

Resultat: Med hjälp av en validering eller en andra mini-tillgänglighetsgranskning kan du vara säker på att du har vidtagit rätt åtgärder.

Steg 4: Säkra

Det sista steget är att se till att era webbplatser, webb-appar och dokument förblir digitalt tillgängliga och hållbara. Jag hjälper dig med detta genom rådgivning och coachning.

Resultat: Digital tillgänglighet och hållbarhet är en integrerad del av allas arbetsprocess och vid problem har du tillgång till professionellt stöd.


Begär en offert

    Offertformulär

    Om alverdae

    Profilbild Sander

    Under namnet alverdae hjälper jag organisationer att göra en positiv effekt för både människor och planet. Mer om alverdae.