Toegankelijkheidsaudit

Home » Diensten » Toegankelijkheid » Toegankelijkheidsaudit

Met een toegankelijkheidsaudit weet je in hoeverre jouw website of PDF-document toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

Wat is een toegankelijkheidsaudit?

Ik onderzoek handmatig ongeveer 15 tot 25 representatieve pagina’s van je website aan de hand van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), niveau’s A en AA en de aanvullende eisen uit de Europese standaard EN 301 549. Momenteel kun je kiezen uit een audit op basis van WCAG versie 2.1 of versie 2.2. Als je goed voorbereid wilt zijn op komende wetgeving, adviseer ik om te kiezen voor WCAG 2.2.

Je ontvangt een uitgebreid rapport waarin per succescriterium het resultaat is beschreven met een aantal voorbeelden van gevonden problemen (indien aanwezig). Als je website niet aan een criterium voldoet, krijg je een concrete beschrijving van het probleem en waar mogelijk een advies voor een oplossing.

In mijn optiek is er geen verschil tussen een toegankelijkheidsaudit, een toegankelijkheidsonderzoek en een toegankelijkheidsinspectie. Dit zie ik als verschillende namen voor hetzelfde resultaat.

Toegankelijke websites en PDF-documenten

Een toegankelijkheidsaudit is mogelijk voor websites en eventuele subdomeinen en PDF-documenten. Bij documenten neem ik geen steekproef, maar onderzoek ik meestal het volledige document. Uitzondering hierop zijn grote documenten die bestaan uit herhalende content.

De audit voer ik uit volgens de vastgestelde evaluatiemethode WCAG-EM en biedt een volledig beeld van de toegankelijkheid van je website of document aan de hand van een representatieve steekproef. Het rapport dat je ontvangt kun je gebruiken als onderbouwing van je toegankelijkheidsverklaring.

Heb je een mobiele app die je wilt laten onderzoeken op toegankelijkheid? Dat kan ook. Voor apps werk ik namelijk samen met partijen die hierin gespecialiseerd zijn.

Bespreking van de auditresultaten

Nadat je het rapport van de audit hebt ontvangen, plan ik graag een online bespreking met je in. In deze bespreking doorlopen we de resultaten van de audit en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. Hierbij kunnen ook jouw collega’s en leveranciers aanwezig zijn.

Wat kost een toegankelijkheidsaudit?

Het uitvoeren van een toegankelijkheidsaudit is grotendeels mensenwerk. Er zijn automatische hulpmiddelen waarmee je een deel kunnen testen op toegankelijkheid, maar die missen vaak nog problemen en kunnen de context en samenhang tussen problemen vaak niet bepalen. Daarom doe ik een audit voornamelijk handmatig.

De kosten voor een audit zijn daarmee sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van de website of het PDF-document. Reken op een prijs tussen 1200 en 2000 euro exclusief btw.

Let op: De genoemde prijzen kunnen wijzigen en daarom kun je hier geen rechten aan ontlenen. De prijzen die ik noem in de offerte zijn de juiste prijzen.

Past dit niet in jouw budget? Denk dan eens aan een quick scan.

Wanneer is een toegankelijkheidsaudit geschikt?

Een toegankelijkheidsaudit kan op elk moment plaatsvinden, maar het beste is om dit zo vroeg mogelijk te laten doen, bijvoorbeeld tijdens de ontwikkeling van een website of PDF-document. Dan is er namelijk nog veel mogelijk om de website of het document aan te passen en kost het minder extra werk.

Een audit is ook uitermate geschikt tijdens de (door)ontwikkeling of het beheer van een componentenbibliotheek of design system. In dat geval kunnen we een maatwerktraject afspreken, waarin op verschillende momenten verschillende onderdelen worden onderzocht, eventueel in combinatie met consultancy.

Neem vrijblijvend contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.


Vraag een offerte aan

    Offerteformulier

    Over alverdae

    profielfoto Sander

    Onder de naam alverdae stel ik organisaties in staat om een positieve impact te leveren voor zowel mensen als de planeet. Meer over alverdae