Tillgänglighetsgranskning

Hem » Tjänster » Tillgänglighet » Tillgänglighetsgranskning

En tillgänglighetsgranskning ger dig svar på i vilken utsträckning din webbplats, din webb-app eller ditt dokument är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Vad är en tillgänglighetsgranskning?

Jag gör en manuell analys av 15-25 sidor på din webbplats med hjälp av 50 mätbara framgångskriterier från Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG), nivå A och AA och de ytterligare kraven från den europeiska standarden EN 301 549. När WCAG version 2.2 blir en del av den europeiska standarden kommer jag att utföra granskningen enligt den versionen.

Du kommer att få en omfattande rapport som beskriver resultatet för varje framgångskriterium, med ett antal exempel på problem som hittats (om några). Om din webbplats inte uppfyller ett kriterium får du en konkret beskrivning av problemet och, om möjligt, råd om en lösning.

För webbplatser, webb-appar och dokument

En tillgänglighetsgranskning är möjlig för webbplatser och alla underdomäner, webb-applikationer och PDF-dokument. För PDF-dokument tar jag inte ett urval, utan granskar vanligtvis hela dokumentet. Undantag är stora dokument som består av repetitivt innehåll. För webb-appar granskar jag skärmar och processer.

Jag utför granskningen enligt den etablerade utvärderingsmetoden WCAG-EM och ger en fullständig bild av tillgängligheten på din webbplats, i din webb-app eller i ditt dokument med hjälp av ett representativt urval. Du kan använda den rapport du får som stöd för ditt tillgänglighetsredogörelse.

Genomgång av granskningsresultaten

När du har fått rapporten bokar jag gärna in ett onlinemöte med dig. Vid detta möte går vi igenom granskningssresultaten och du får möjlighet att ställa frågor. Detta kan omfatta dina kollegor och leverantörer.

Vad kostar en tillgänglighetsgranskning?

Att genomföra en tillgänglighetsgranskning är till stor del mänskligt arbete. Det finns automatiska verktyg som du kan använda för att tillgänglighetstesta en del, men dessa missar ofta problem och kan ofta inte avgöra sammanhang och samband mellan problem. Därför gör jag en granskning huvudsakligen manuellt.

Kostnaden för en granskning beror därför mycket på hur stor och komplex webbplatsen, webb-appen eller dokumentet är. Räkna med ett pris på mellan 14400 och 24000 kronor exklusive moms.

Observera: De angivna priserna kan komma att ändras och du kan därför inte härleda några rättigheter från dem. De priser jag nämner i offerten är de korrekta priserna.

Passar detta inte din budget? Överväg då en mini-tillgänglighetsgranskning.


Begär en offert

    Offertformulär

    Om alverdae

    Profilbild Sander

    Under namnet alverdae hjälper jag organisationer att göra en positiv effekt för både människor och planet. Mer om alverdae.