Wat is digitale toegankelijkheid?

Home » Blog » Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid houdt in dat je jouw website, app en online document beschikbaar maakt voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

Mensen met een beperking

Als we het hebben over mensen met een beperking, gaat het vaak om één of meer van de volgende functiebeperkingen:

 • Visuele beperking. Denk hierbij aan iemand die blind is of een sterk verminderd zicht heeft. Ook iemand die kleurenblind is, heeft een visuele beperking.
 • Auditieve beperking. Dit gaat om mensen die doof of slechthorend zijn.
 • Motorische beperking. Hierbij gaat het om mensen die bepaalde lichaamsdelen niet of niet goed kunnen gebruiken.
 • Cognitieve beperking. Dit is een brede groep van mensen die zich bijvoorbeeld niet goed kunnen concentreren en snel afgeleid zijn of die moeite hebben om dingen te onthouden of zich te oriënteren.

Voor hen kan het gebruik van internet veel waarde bieden, maar in de praktijk leidt het in veel gevallen helaas juist tot drempels.

Mogelijke problemen met digitale toegankelijkheid

Wanneer je één of meer van de bovenstaande functiebeperkingen ervaart, kun je op websites, in apps en bij documenten tegen meerdere problemen aanlopen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Als je kleurenblind bent, kun je misschien niet het onderscheid zien tussen een stuk tekst dat groen is en een andere tekst die rood is. Deze kleuren wordt vaak gebruikt om aan te geven of iets goed is of slecht.
 • Als je slechtziend bent, kun je informatie missen die net buiten je gezichtsveld zit of die te weinig kleurcontrast heeft.
 • Als je blind bent en een schermlezer gebruikt, kan het gebeuren dat deze schermlezer niet goed werkt op een bepaalde website of in een app. Ook documenten zijn regelmatig niet (goed) voor te lezen.
 • Als informatie alleen in een afbeelding staat, kun je die informatie missen als je blind of slechtziend bent.
 • Als je geen muis kunt gebruiken, zijn sommige onderdelen van de website niet te bereiken en te bedienen.
 • Als je moeite hebt met concentreren, kun je informatie niet goed verwerken als er allerlei bewegingen op het scherm te zien zijn of als er geluiden hoorbaar zijn.
 • Als je doof of slechthorend bent, kun je een video niet helemaal volgen als er geen ondertiteling is.

Dit is slechts een greep van de problemen waar mensen met een functiebeperking tegenaan lopen als jouw website, app of online document niet toegankelijk is.

Hoe je toegankelijkheidsproblemen kunt voorkomen

Gelukkig zijn er veel dingen die jij als eigenaar of ontwikkelaar van de website, app of het document kunt doen om ervoor te zorgen dat iedereen het goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld het volgende:

 • Zorg ervoor dat informatie niet alleen afhankelijk is van kleur, maar dat deze informatie ook op een andere manier duidelijk is.
 • Maak de structuur van de website zo logisch en duidelijk mogelijk.
 • Geef teksten en belangrijke afbeeldingen voldoende kleurcontrast ten opzichte van de achtergrond.
 • Zorg ervoor dat de website goed is gemaakt en geen obstakel vormt voor hulpmiddelen, zoals schermlezers.
 • Geef informatieve afbeeldingen een duidelijk tekstalternatief, zodat dit kan worden voorgelezen voor mensen die deze afbeeldingen niet zien.
 • Maak het voor mensen mogelijk om zonder muis en met alleen het toetsenbord de website te bedienen.
 • Leid je bezoekers niet af met bewegingen en geluid of zorg ervoor dat mensen dit uit kunnen zetten.
 • Laat video’s altijd ondertitelen voor mensen die doof of slechthorend zijn. Dit helpt ook mensen die de taal niet goed begrijpen of het geluid niet aan kunnen zetten.

En zo zijn er nog wel meer dingen die je kunt doen om het voor iedereen toegankelijk te maken. Dit geldt niet alleen voor websites en apps, maar ook voor online documenten, zoals PDF-bestanden.

De internationale webstandaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bestaat uit meetbare criteria waarmee je kunt controleren of je website toegankelijk is.

Overigens zijn het niet alleen mensen met een functiebeperking die profiteren van toegankelijke websites, apps en documenten. Digitale toegankelijkheid maakt jouw communicatie voor iedereen beter.