Vad är digital tillgänglighet?

Hem » Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att din webbplats, app eller ditt onlinedokument ska vara tillgängligt för alla, även personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning

När vi talar om personer med funktionsnedsättning handlar det ofta om en eller flera av följande funktionsbegränsningar:

 • Synnedsättning. Tänk på någon som är blind eller har gravt nedsatt syn. En person som är färgblind har också en synnedsättning.
 • Hörselnedsättning. Detta gäller personer som är döva eller hörselskadade.
 • Motorisk funktionsnedsättning. Det handlar om personer som inte kan använda vissa kroppsdelar eller inte kan använda dem på rätt sätt.
 • Kognitiv funktionsnedsättning. Detta är en bred grupp av människor som till exempel inte kan koncentrera sig bra och lätt blir distraherade eller som har svårt att komma ihåg saker eller orientera sig.

För dem kan det vara mycket värdefullt att använda internet, men i praktiken leder det tyvärr till hinder i många fall.

Potentiella problem med digital tillgänglighet

Om du har en eller flera av ovanstående funktionsbegränsningar kan du stöta på flera problem på webbplatser, i appar och med dokument. Några exempel är följande:

 • Om du är färgblind kanske du inte kan skilja mellan en text som är grön och en annan text som är röd. Dessa färger används ofta för att ange om något är bra eller dåligt.
 • Om du är synskadad kan du missa information som ligger precis utanför ditt synfält eller som har för låg färgkontrast.
 • Om du är blind och använder en skärmläsare kan det hända att skärmläsaren inte fungerar som den ska på en viss webbplats eller i en app. Det är också vanligt att dokument inte läses upp (korrekt).
 • Om informationen bara finns i en bild kan du missa den om du är blind eller synskadad.
 • Om du inte kan använda en mus kan vissa delar av webbplatsen inte nås och användas.
 • Om du har koncentrationssvårigheter kan det hända att du inte kan bearbeta informationen ordentligt om det finns rörelser på skärmen eller om ljud hörs.
 • Om du är döv eller hörselskadad kan du inte följa en video fullt ut om det inte finns några undertexter.

Detta är bara några av de problem som personer med funktionsnedsättning ställs inför om din webbplats, app eller ditt onlinedokument inte är tillgängligt.

Så undviker du problem med digital tillgänglighet

Som tur är finns det många saker du som ägare eller utvecklare av webbplatsen, appen eller dokumentet kan göra för att se till att alla kan använda den på rätt sätt. Till exempel följande:

 • Se till att information inte bara är beroende av färg, utan att den också är tydlig på andra sätt.
 • Gör webbplatsens struktur så logisk och tydlig som möjligt.
 • Ge texter och viktiga bilder tillräcklig färgkontrast jämfört med bakgrunden.
 • Se till att webbplatsen är välgjord och inte hindrar hjälpmedel som skärmläsare.
 • Ge informativa bilder ett tydligt textalternativ så att detta kan läsas högt för personer som inte kan se dessa bilder.
 • Gör det möjligt för människor att använda webbplatsen utan mus och endast med hjälp av tangentbordet.
 • Distrahera inte dina besökare med rörelser och ljud eller se till att de kan stänga av detta.
 • Ha alltid videor textade för personer som är döva eller hörselskadade. Detta hjälper även personer som inte förstår språket så bra eller inte kan slå på ljudet.

Och så finns det fler saker du kan göra för att göra det tillgängligt för alla. Detta gäller inte bara för webbplatser och appar, utan även för onlinedokument som PDF-filer.

Den internationella webbstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) består av mätbara kriterier som du kan använda för att kontrollera om din webbplats är tillgänglig.

Det är förresten inte bara personer med funktionsnedsättning som drar nytta av tillgängliga webbplatser, appar och dokument. Digital tillgänglighet gör din kommunikation bättre för alla.