Jag är IAAP-certifierad!

Hem » Jag är IAAP-certifierad!

Jag har jobbat med digital tillgänglighet i många år och nu har jag också ett certifikat som visar att jag har rätt kunskap och kompetens.

Vad är ett IAAP-certifikat?

IAAP står för International Association of Accessibility Professionals och är en internationell branschorganisation för tillgänglighetsexperter. Denna organisation utfärdar bland annat olika certifikat som gör det möjligt för tillgänglighetsexperter att visa sina kvaliteter.

Du får ett sådant certifikat efter att ha klarat ett prov. Provet består av cirka 100 flervalsfrågor, där man bara kan ge ett rätt svar. Även om jag på förhand var ganska säker på mina kunskaper var en del av frågorna i provet utmanande. Det var också ett tag sedan jag upplevde stressen av ett prov som tog några timmar.

CPACC, WAS, CPWA, ADS, CPABE

För att bara nämna några förkortningar är de olika certifikaten som IAAP utfärdar:

  • Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC): detta certifikat visar att du förstår och kan tillämpa grunderna i tillgänglighet.
  • Web Accessibility Specialist (WAS): detta certifikat visar att du är expert på digital tillgänglighet för webbplatser.
  • Certified Professional in Web Accessibility (CPWA): du kan få det här certifikatet om du har klarat proven för både CPACC och WAS.
  • Accessible Document Specialist (ADS): det här certifikatet visar att tillgängliga dokument (t.ex. PDF-, EPUB- och Word-filer) inte har några hemligheter för dig.
  • Certified Professional in Accessible Built Environments (CPABE): det här certifikatet fokuserar på tillgänglighet i offentliga miljöer, t.ex. vid utformning av byggnader och gator.
IAAP Certified CPACC

Jag har haft CPACC-certifikatet sedan mars 2024 och det här certifikatet är giltigt i 3 år. Jag tyckte att det var bra att börja med grunderna och gå vidare därifrån. Kanske inom en snar framtid kommer jag att fortsätta studera för en eller flera andra certifieringar. Jag har arbetat med webbplatstillgänglighet och PDF-dokument sedan 2008, så erfarenheten finns redan där.

Vad betyder detta för dig?

IAAP-certifiering innebär för dig att du gör affärer med någon som vet vad de pratar om. Detta ger dig en stor trygghet om du vill ha kvalitetsstöd i din resa mot en tillgänglig webbplats eller ett tillgängligt PDF-dokument.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta mig.

Utvald bild av RUT MIITUnsplash