Validering tillgänglighet

Hem » Tjänster » Tillgänglighet » Validering tillgänglighet

Med en validering av tillgängligheten kan du vara säker på att du har hittat rätt lösning på tillgänglighetsbristerna.

Vad är en validering av tillgängligheten?

En validering av tillgängligheten är en andra granskning som endast kan göras inom 3 månader efter en första granskning. I denna validering undersöker jag i princip samma sidor eller skärmar och processer och ser om de brister som tidigare hittats har lösts och om inga nya brister har uppstått.

Efter en validering får du en ny rapport från mig med de senaste resultaten. Om tillgänglighetsbrister har lösts på ett korrekt sätt kommer de också att visas som godkänd i rapporten.

Om sidor eller skärmar från den första granskningen inte längre finns tillgängliga kommer jag att leta efter liknande innehåll. På så sätt förblir urvalet representativt för granskningen och du kan fortsätta att använda rapporten som stöd för tillgänglighetsredogörelse.

Observera: I vissa fall kan jag inte göra en validering. Till exempel om webbplatsen, webb-appen eller dokumentet har ändrats i en sådan utsträckning att urvalet inte längre är representativt. Om så är fallet kommer jag att diskutera detta med dig i förväg.

Vad kostar en validering av tillgängligheten?

Vid en validering använder jag resultaten från den första tillgänglighetsgranskningen och det tar kortare tid. Därför kan jag erbjuda detta till ett fördelaktigt pris. Precis som vid den första granskningen beror priset dock på hur stor och komplex webbplatsen, webb-appen eller dokumentet är. Tänk därför på ett pris mellan 4800 och 9000 kronor exklusive moms.

Observera: De angivna priserna kan ändras och därför kan du inte härleda några rättigheter från dem. De priser jag nämner i offerten är de korrekta priserna.


Begär en offert

    Offertformulär

    Om alverdae

    Profilbild Sander

    Under namnet alverdae hjälper jag organisationer att göra en positiv effekt för både människor och planet. Mer om alverdae.