Tillgänglighet

Hem » Tjänster » Tillgänglighet

En digitalt tillgänglig webbplats kan användas av alla, även personer med funktionsnedsättning. Digital tillgänglighet gör att du kan nå ut till fler människor och att din webbplats blir lättare att hitta i sökmotorer (SEO). Dessutom är tillgänglighet ett lagkrav för många organisationer.

Fördelar med digital tillgänglighet

Eftersom en tillgänglig webbplats inte utesluter människor kan alla använda din webbplats till dess fulla potential. Så även den som är blind eller har en fysisk funktionsnedsättning och till exempel inte kan använda en mus. De behöver inte be andra om hjälp och är mindre benägna att byta till en konkurrent. Det visar också att du är socialt engagerad.

Genom att göra din webbplats tillgänglig kan sökmotorerna också bättre indexera din webbplats. På så sätt gör du även automatiskt sökmotoroptimering (SEO).

För närvarande är det ett lagkrav för offentliga myndigheter att erbjuda tillgängliga webbplatser och mobila appar. Från och med 2025 gäller en sådan rättslig skyldighet även för vissa privata organisationer, t.ex. onlinebutiker, banker och transportföretag.

Hur jag kan hjälpa dig

Har du fått ett klagomål från en användare eller en mejl från DIGG om tillgängligheten på din webbplats eller vill du uppfylla tillgänglighetskraven av egen motivation?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en internationell standard som mäter i vilken utsträckning en webbplats eller annat onlineinnehåll är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Denna standard kan vara svår att förstå och jag kan hjälpa dig med det. Till exempel på följande sätt.

Mini-granskning

Halvautomatisk granskning baserad på WCAG 2.1, nivå A och AA.

Granskning

Fullständig och manuell analys baserad på WCAG och EN 301 549.

Konsult

Rådgivning och stöd på frilansbasis eller interimsbasis.

Tillgängliga PDF

Reparation av PDF-dokument enligt WCAG och PDF/UA.

Validering

Validering av lösningar på tidigare hittade tillgänglighetsproblem.

Coachning

Din coach och mentor för frågor inom digital tillgänglighet.

Vad du kan göra just nu

Kontakta mig för att ta reda på hur jag kan hjälpa dig med din digitala tillgänglighetsresa.


Begär en offert

    Offertformulär

    Om alverdae

    Profilbild Sander

    Under namnet alverdae hjälper jag organisationer att göra en positiv effekt för både människor och planet. Mer om alverdae.